Код Название
2A00P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 2,8х0,8мм.
2A01P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 4,8х0,8мм.
2A02P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 6,3х0,8мм.
2A03P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 5,2х0,8мм.
2A04P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 2,8х0,5мм.
2A05P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 0,25-1,5мм.кв. 4,8х0,5мм.
2B00P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 2,8х0,8мм.
2B01P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 4,8х0,8мм.
2B02P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 6,3х0,8мм.
2B03P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 5,2х0,8мм.
2B04P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 2,8х0,5мм.
2B05P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 1,5-2,5мм.кв. 4,8х0,5мм.
2C01P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 2,5-6мм.кв. 4,8х0,8мм.
2C02P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 2,5-6мм.кв. 6,3х0,8мм.
2C09P Наконечник плоский, с изолир.фланцем (розетка), 2,5-6мм.кв. 9,9х1,1мм.